Tuloskortti 2017
Kirkon eläkerahasto (KER)
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen KER on tunnettu toimija. Osallistumme alan yhteistyöhön eri yhdistyksissä, etujärjestöissä ja aloitteissa (Työeläkevakuuttajat, Eläkesäätiöyhdistys, Finland’s Sustainable Investment Forum, Principles for Responsible Investment, Eläke-turvakeskus, Carbon Disclosure Project). Luottamustoimien lkm./tapaamisten lkm./esiintymisen lkm. säilyy saavutetulla tasolla.
    Teemme yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa. Tapaamisten lkm./esiintymisten lkm. säilyy saavutetulla tasolla.
    Päivitämme verkkosivujamme ja viestimme aktiivisesti. Julkaisemme KERin uutiskirjeen. Lisäämme uutta materiaalia KERin verkkosivuille (uutiskirje ja blogit).
  Vastuullinen sijoittaminen on osa normaalia sijoitustoimintaa. PRI (Principles for Responsible Investment) -periaatteet ohjaavat toimintaamme. KERin PRI:n vuosiraportin saama arvio on parempi kuin alan muiden toimijoiden.
    Edellytämme, että yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneita vastuulliseen sijoitustoiminnan toteuttamiseen ja edistämiseen. Varainhoitajien saamat arviot kehit-tyvät vuosittaisessa vastuullisuusarvioinnissa.
  KER on edelläkävijä vastuullisessa sijoittamisessa Suomessa. Teemme aktiivista yhteistyötä yhteistyössä alan toimijoiden (sijoittajat/palveluntarjoajat) kanssa. Luomme uusia toimintatapoja koko alalle. Seuraamme näkyvyyttä mediassa (media-analyysi). Esiintymisten, artikkelien ja luentojen lkm.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Seurakuntien sijoitusosaaminen on paremmalla tasolla. Tuemme seurakuntia sijoitusosaamista koskevissa kysymyksissä. Vastaamme kaikkiin seurakuntien kysymyksiin ja seuraamme seurakuntakontaktien lkm.
    Tarjoamme malleja sijoitussuunnitelmien laatimiseen sekä varainhoidon kilpailutukseen. Mallipohjat ovat valmiina.
       
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkon eläkerahasto on riittävän suuri eläkevastuuseen verrattuna. Hoidamme eläkerahaston varoja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Rahaston tuotto ylittää johtokunnan asettaman tuottotavoitteen.
    Laadimme vuosittain eläkemenoennusteen ja eläkevastuulaskelman. Arvioimme laskemien perusteella työnantajan eläkemaksun ja eläkerahastomaksun suuruuden ja keskinäisen suhteen. Rahastosiirto on ennusteen mukainen.
       
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa. Kirkon työ kestävän kehityksen puolesta vahvistuu. Vahvistamme tiedotustamme vastuullisesta sijoittamisesta. Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltavien seurakuntien määrä on kasvanut.